PONDELOK 6.8.- Deň 7.

PONDELOK 6.8.- Deň 7.

-../-././…//…/..-/.–././.-.//–/.-/.-./../..-//–/—/–.././-/.//…/-/.-././-/-./..-/-//…-//-.-./.-/…/.//—/-../18:09-18:16. //.-//-.-/-.././?///-.-/./-..//-./.-/…-/…/-/../…-/../…//–/.././…/-/—//-.-/-/—/.-././/.—/.//..-/-.-/.-./-.–/-/.//…-//-/.-/.—/-./../-.-./-.-/.//…./—/-..//-./.-/-.//.-//.–./—/-..//.-../.-/…-/../-.-./-.-/—/..-//-./.-//-./—/–//-./.-/.—/-.././…//.–./.-./…-/..-//../-./-../../-.-./../..-///../-./-../../-.-./.././/…/..-//…/.–./—/.-../..-//…–//.-//-./.-//.–./—/…/.-.././-../-././.—//…/.-//-../—/–../…-/.././…//-.-/-.././/…-/./-.-././.-.//-./.-/.—/-.././…//…/..-/.–././.-.//–/.-/.-./../..-/// Z akého mesta sa štartuje jednodňová etapa „Kráľovná klasík“ konajúca sa už od roku 1896? Aké bolo meno vynálezcu...