Ďalšie stretnutie letného knižného klubu Medzi riadky sa uskutoční v pondelok, 19.6., o 16:30. Stretneme sa pred klubovňou. Vezmite si...