Čo sa stalo …?

Viete čo sa stalo v roku 1912 počas zaoceánskej plavby loďou, na ktorej sa Baden-Powell prvý krát stretol s Olave Soames? Jednoduché! Skôr než loď dorazila do cieľa, zasnúbili sa a po krátkom čase vzali. A viete aká zaujímavosť spája týchto dvoch ľudí? Takisto jednoduché! Obaja sa narodili v ten istý deň, a to 22.2..  Náhoda? Ja si myslím, že nie!

Skauti v dnešný deň preto oslavujú 129 rokov od narodenia Olave a 161 rokov od narodenia Baden-Powella. Dievčenský skauting od roku 1926 tento deň slávi ako Deň zamyslenia a od roku 1999 ako Svetový deň zamyslenia. Pridajme sa k nim dnes aj my. Heslom tohto ročníka je „Vplývaj!“, pretože ako skauti máme naozaj veľký vplyv na ľudí a veci okolo seba. Uvedomme si akým vzorom sme pre naše okolie a vplývajme pozitívne.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *