Výzva 9 prvých piatkov: začíname!!!

UJASNIME SI…:

SPOVEĎ: k platnej spovedi, ktorá naozaj uzmieruje človeka s Bohom a prináša uzdravenie a odpustenie, potrebuješ dať dohromady štyri „veci“:

  • ĽÚTOSŤ: „To znamená, že ťa tvoj skutok musí naozaj mrzieť. Nestačí perami zamrmlať niečo len preto, že si sa kdesi dočítal, že toto alebo tamto je hriech. Musíš byť presvedčený o tom, že si urobil nesprávnu vec, že si zranil alebo pošpinil iných či samého seba, že si zabudol na Boha a obrátil jeho poriadok hore nohami.“ (Youcat – čas na spoveď)
  • ÚMYSEL: „Naozaj musíš mať v úmysle už nikdy viac nespáchať hriechy, ktoré vyznáš spovedníkovi. Teraz by si mohol namietať: „To predsa nejde! Presne viem, že znova siahnem po drogách. Jednoducho to nedokážem!“ To svedčí o tvojom realistickom pohľade. Možno to naozaj hneď nedokážeš a nepovieš drogám navždy zbohom. Ak však máš skutočný úmysel a chceš urobiť všetko, čo je v tvojich silách, potom môžeš veriť, že Boh ti cez službu kňaza daruje odpustenie a pokoj.“ (Youcat – čas na spoveď)
  • VYZANIE HRIECHOV (čiže SPOVEĎ): „Ak chceš v živote začať odznova, nemusíš svoje výčitky svedomia smerovať do neba donekonečna. Jednoducho zájdeš za kňazom a povieš: „Veci sa majú tak a tak. Ľutujem ich pred Bohom.“ A keď kňaz vidí, že to myslíš naozaj vážne, udelí ti Božie odpustenie.“ (Youcat – čas na spoveď)
  • UČINIŤ ZADOSŤ: „Ďalej ťa kňaz poverí drobnou „úlohou“. Spravidla ide o nejakú konkrétnu modlitbu, ktorú sa máš po spovedi pomodliť. Z tvojej strany má ísť o znak pokánia a vôle učiniť zadosť urážke, ktorú si Bohu svojím hriechom spôsobil. Takéto zadosťučinenie tvorí súčasť sviatosti zmierenia. K tomu patrí aj to, že v rámci svojich síl napravíš vzniknuté škody. Ak si teda niečo ukradol, musíš to znovu vrátiť (môže sa to udiať aj anonymne). Ak si niekoho zranil, musíš ho prinajmenšom požiadať o odpustenie.“ (Youcat – čas na spoveď)

Dohromady sa tomuto všetkému hovorí VNÚTORNÉ POKÁNIE: „Vnútorné pokánie je radikálne preorientovanie celého života, návrat, obrátenie sa k Bohu celým srdcom, zanechanie hriechu, odvrátenie sa od zla spojené s odporom k zlým skutkom, ktorých sme sa dopustili. Zároveň zahŕňa v sebe túžbu a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Božie milosrdenstvo a s dôverou v pomoc Božej milosti. Toto obrátenie srdca sprevádza spasiteľná bolesť a spasiteľný zármutok, ktoré cirkevní Otcovia nazvali animi cruciatus (trýzeň duše), compunctio cordis (skrúšenosť srdca)“ (KKC 1431). „Bez neho skutky pokánia zostávajú neplodné a klamné; naproti tomu vnútorné obrátenie pobáda k tomu, aby sa tento postoj prejavil vo viditeľných znakoch, v úkonoch a skutkoch pokánia“ (KKC 1430).

SVÄTÉ PRIJÍMANIE: latinsky communio, čiže spoločenstvo. Vo svätom prijímaní Krista neprijímame, ale vstupujeme s Ním do spoločenstva – a to tým, že sa Mu usilujeme vo všetkom čo najdokonalejšie pripodobniť a túžime, aby nás On sám úplne premenil podľa seba a v seba a to vo všetkom a aby snme tak s Ním boli jedno Telo – o tom predsa Eucharistia je! A vôbec nám nevadí, akú cenu za to budeme musieť „zaplatiť“, čo pre to podstúpiť, či čo iné obetovať. Tak, ako to Pán Ježiš v jednom svojom zjavení povedal veľkému svätému Augustínovi: „Som pokrmom silných. Vzrastaj a budeš ma jesť. Ale ty ma nepremeníš na seba ako telesný pokrm, lež ty sa premeníš na mňa“ (Vyznania).

Túžiš po tom?

Chceš to?

Si na to pripravený?

Na radikálnu deväťmesačnú premenu celého Tvojho života?

Ak hej – tak pozor! Začíname!

— už tento týždeň spoveď + svätá omša v piatok o 18:00 —

 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *