Tábor

Letný skautský tábor sa spravidla koná v prvé júlové týždne. Každý rok zvykneme táboriť na inom mieste. Táboriskom sa rozumie lúka, na ktorej stanujeme v indiánskych stanoch – teepee a…

0 Comments

Lekárnička

Každá družina by mala mať vlastnú lekárničku, ktorú má na každej družinovke a tiež ju nosí na výpravy. Družinový zdravotník má na starosti pravidelné dopĺňanie jej obsahu. Je dôležité mať…

0 Comments

KPZ

Určite všetci správni skauti a skautky majú svoju malú krabičku poslednej záchrany tzv. kápezetku. KPZ je výborná vec pokiaľ sa stratíte, prípadne ste v núdzi. Obsahuje to najzákladnejšie na to…

0 Comments

Morseova abeceda

Morseova abeceda (Morzeovka) je skupina symbolov, ktorá sa používa v telegrafii. Kóduje znaky latinskej abecedy, číslice a špeciálne znaky do kombinácie krátkych a dlhých signálov. Tie je možné prenášať na…

0 Comments