Klubovňa

nový rozpis od septembra tu: ročník 2019/2020

platný do konca júla 2019

Družinovky

Radca/kontakt Sv. omša -zimný čas
Pondelok   17:30
UtorokVĺčatá 16:00 -17:15Ešus/Srno

0911604920

 17:30
StredaJašteričky 16:15- 17:30

Medvede 17:00-18:00

Svetlušky 18:30 – 20:00

Mirinda/Silvika

Dažďo/Hapči

Šiška

 6:30
ŠtvrtokPandy 16:30 – 17:50

Sovičky 16:30 – 17:50

Viki

Kikič

 16:45 adorácia

17:30

PiatokZálesáci 16:30 – 17:50Lamy 16:00 – 17:25

Ovečky 16:30 – 17: 50

Červo

Hata

Uzol

 17:30
Sobota   17:30
NedeľaNórsky Draci 15:00 – 17:00Sánka 8:00

10:30

14:30 litánie