Klubovňa

Družinovky Radca/kontakt Sv. omša -zimný čas
Pondelok 17:30
Utorok Vĺčatá 16:00 -17:15 Ešus/Srno

0911604920

17:30
Streda Jašteričky 16:15- 17:30

Medvede 17:00-18:00

Svetlušky 18:30 – 20:00

Mirinda/Silvika

Dažďo/Hapči

Šiška

6:30
Štvrtok Pandy 16:30 – 17:50

Sovičky 16:30 – 17:50

Viki

Kikič

16:45 adorácia

17:30

Piatok Zálesáci 16:30 – 17:50

Ovečky 16:30 – 17: 50

Červo

Uzol

17:30
Sobota 17:30
Nedeľa Nórsky Draci 15:00 – 17:00 Sánka 8:00

10:30

14:30 litánie