Kronika

September

Začiatok skautského roka

Október

Nábor v škole 10.10.2018 11:00

Oddielovka vĺčat streda č1. 10.10. 2018 16:00

Družinovka roveri 13.10. 2018 19:00

Oddielovka vĺčat streda č.2 17.10. 2018 16:00

Gaštanovica 20.10.2018

Oddielovka vĺčat streda č.3  24.10. 2018

Družinovka roveri  29.10. 2018 19:00

Hranolkovica 31.10. 14:00

 

NOvember

Oddielovka skauti, roveri 2.11. 2018 17:30

December
Január
Február
Marec
Apríl