Skautské družiny a ich družinovky:

Svetlušky – ŠIŠKA
Nórski Draci – SÁNKA
Zálesáci – MAJCO
Veveričky 

Vlčiacko-včielkárske družiny a ich družinovky:

Jašteričky – piatok o 15:00 HATATITLA
Medvedi – utorok o 16:30 DAŽĎO
Sovičky – piatok o 15:30 KIKIČ
Pandy – pondelok o 16:00 VEVE