O NÁS

Skautský 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie funguje už vyše dvadsať rokov. Pri jeho vzniku stál miestny kňaz, Miloš „Inky“ Pikala a vďaka nemu sa skauting rozšíril aj do Banskej Štiavnice. Práve so skautmi z Banskej Štiavnice máme veľmi blízke vzťahy a kontakty a desať rokov sme fungovali ako jeden spoločný zbor. Jeden oddiel máme aj v Kolíňanoch, kde sa skauting rozbehol tiež vďaka kňazovi, Marekovi. Náš skautský zbor preto funguje v úzkej kooperáci s farnosťou.

 

ŠTRUKTÚRA ZBORU:

VLČIACKY ODDIEL KHAZAD-DUM

vodca: Patrik Čirka

SKAUTSKÝ ODDIEL LOTH LÓRIEN

vodkyňa: Mária Bridová

vĺčat
0
skautov
0

ROVERSKÝ ODDIEL ANDÚNIA

vodca: Nikodém Moravčík

ODDIEL OLDSKAUTOV ISTARI

vodca:

roverov
0
oldskautov
0

HISTÓRIA

1997

Vďaka entuziazmu farára Miloša “Inkyho” Pikalu a veľkej pomoci Trnavských skautov, precitli prvé náznaky skautingu v našej malebnej obci Veľké Zálužie.

1998

Vytvorili sa prvé tri družiny z ktorých neskôr vznikol základ nášho zboru.
Sformovali sme prvý oficiálny skautský oddiel Loth Lórien. Stalo sa tak 1. apríla.
V tomto roku sme mali náš prvý tábor Kosorín spolu so skautmi z Trnavy.
Vďaka sponzorom sme si zadovážili naše prvé stany, tee-pee.

1999

Ďalšie obdobie rastu, či už kvantitového alebo kvalitového.
Naši skauti boli formovaní „Inkym“, trnavskými a vrútockými skautmi

2001

 „Inky“ dchádza do novej farnosti Štefultov, kde skoro okamžite zbiera nádejných ľudí na skautské cestičky.
U nás to pokračovalo pod novým (už našim vlastným) vedením.
1 januára vznikol oficiálne 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie.

2009

Založenie oddielu Banská Štiavnica. To sa stalo krátko na to, ako z Inkyho spravili dekana v Banskej Štiavnici.

2018

Oslavy 20-ročnice nášho skautského zboru. Vznikol aj skautský oddiel v Kolíňanoch a hoci mávame stále spoločné tábory s Banskou Štiavnicou, uvažuje sa o oddelený našich zborov.

2020

Vznik 54. zboru Posledného spojenectva Banská Štiavnica.