Odborka je súbor niekoľkých úloh zameraných na konkrétnu zručnosť, zdatnosť, alebo schopnosť. Skaut si ňou rozširuje svoje schopnosti, alebo sa prehlbuje v tých, v ktorých je dobrý. Odboriek je niekoľko desiatok, aby si skaut mohol naozaj vybrať a učiť sa napredovať v rôznych oblastiach. Vyberá si vždy z ponuky podľa svojej vekovej kategórii, podľa ktorej sú usporiadané jednotlivé odborky a prispôsobená ich náročnosť. Spravidla majú dva stupne, a to zelený, jednoduchší a červený, obtiažnejší.

Odboriek si môže naraz skaut plniť aj niekoľko. Informuje o tom vždy svojho radcu, s ktorým sa radí pri ich plnení. Pomoc rodiča u mladších skautov je vítaná.

VLČIACKE A VČIELKARSKE ODBORKY

SKAUTSKÉ ODBORKY

ROVERSKÉ ODBORKY

Výzvy sú časovo ohraničené, väčšinou krátkodobejšie a veľmi špecifické úlohy zamerané na prekonanie sa v konkrétnej oblasti. Tiež sú rozdelené pre jednotlivé vekové kategórie.

VÝZVY

Voľný programový modul je dlhodobejší program, ktorý sa zameriava na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí či zručností v danej oblasti. Je vždy veľmi konkrétny a smerovaný na záujmy podľa veku skautov a roverov.

ÚSPECH DŽUNGLE

BOBRÍCI

NOX

MOJA EURÓPA

PAMÄŤ NÁRODA

ROZHĽADŇA

RODINKA

ĽALIOVÝ KRÍŽ