Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl

1. plniť si povinnosti voči Bohu i vlasti
2. pomáhať v každom čase svojim blížnym
3. dodržiavať skautský zákon

Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Skautský zákon

1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
2. Skaut je verný a oddaný.
3. Skaut je osožný a pomáha iným.
4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
5. Skaut je zdvorilý.
6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
8. Skaut je veselej mysle.
9. Skaut je sporivý a hospodárny.
10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Denný príkaz:

Denne vykonať aspoň jeden dobrý skutok!

Dobré je iba to, čo skaut alebo skautka urobí z lásky, dobrovoľne, z vlastnej iniciatívy, a nie to, o čo ho niekto požiadal, alebo mu dal na to príkaz. Vtedy je to už iba povinnosť, ktorú skaut vykonáva.

Skautské heslo:

Buď pripravený ! Buď pripravená !

Je to heslo skautov a skautiek, ktoré im pripomína povinnosť byť stále duševne a telesne podľa zásad morálky pripravení na nepredvídané životné situácie tak, aby boli schopní prekonať všetky prekážky, nezištne pomáhať blížnym a rozsievať lásku medzi ľuďmi.

 

Skautská hymna

Hej, skauti, hor sa, volá deň.
S nádejou na nás hľadí zem,
slnko už na cestu žiari,
kráčajme s úsmevom v tvári!
Hej, skauti, hor sa, volá deň,
Volá nás naša rodná zem.

Hej, skauti, hor sa, volá vlasť!
Buď pripravený v každý čas
k obrane pravdy a krásy,
mladosť sa o slovo hlási!
Hej, skauti, hor sa, volá vlasť!
Hej skauti, volá všetkých nás!