Stupne napredovania – roveri

Slovenský skauting má 3 programy pre roverov, je len na vás, ktorý si vyberiete:

  • Roverský pas:
  • Roveri už nežijú v rozprávke ani vo svete hrdinov, ich svet je ten náš skutočný. Preto sú aj symbolickým rámcom programu mladších roverov skutočné civilizácie dnešného sveta spolu s ich kultúrou, hodnotami, ľuďmi a prírodou. Jadrom roverského programu sú projekty. Ak roveri zrealizujú štyri projekty, ktoré si aj sami vymyslia, pripravia a nakoniec zhodnotia, v podstate splnili podmienky Roverského pasu. Roveri už nedostávajú nejaké jednotné programové nášivky, ale môžu si vyrobiť vlastné nášivky či tričká k svojim projektom. Viac sa dozvieš v knižke Roverský pas.
  • Rád svetla:
  • Tento program vytvorila duchovná rada Slovenského skautingu. Nie je oficiálne schválený náčelníctvom SLSK.
  • Viac info: tu
  • Roverská cesta:
  • Unikátny program založený na osobnom kontakte s tútormi. Je vhodný pre roverov starších ako 18 rokov.
  • Viac info: pravidlá RC, zoznam_tútorov_