V skautskom programe tvoria stupne napredovania základnú príručku osobného rastu ponúkanú Slovenským skautingom. Sú určené pre jednotlivcov, ale väčšinou si ich plní celá družina spoločne. Obsahujú súbor úloh a aktivít, ktoré sa plnia dlhší časový úsek, približne jeden až tri roky. Sú vždy prispôsobené vekovej kategórii a zameriavajú sa na všestranný rozvoj celej bytosti.

VLČIA STOPA

NOVÁČIK

SKAUTSKÝ CHODNÍK

RANGERSKÝ HORIZONT

ROVERSKÁ CESTA

CECH SVETLA