História

1997 –
Vďaka entuziazmu niekdajšieho farára Miloša Pikalu a veľkej pomoci Trnavských skautov,
precitli prvé náznaky skautingu v našej malebnej obci Veľké Zálužie.

1998-
Vytvorili sa prvé tri družiny z ktorích neskôr vznikol základ nášho zboru.
Sformovali sme prvý oficiálny skautský oddiel Loth Lórien,stalo sa tak 1. apríla.
V tomto roku sme mali náš prvý tááábor Kosorín spolu s Trnavou.
Vďaka sponzorom sme si zadovážili naše prvé stany Tee-pee

1999-
Ďalšie obdobie rastu,či už kvantitového alebo kvalitového.
Naši skauti boli formovaní „Inkym“,Trnavksými a Vrútockými skautmi
Z chlieva klubovňa?Aj tak sa dá…

2001-
Miloš „Inky“ Pikala odchádza do novej farnosti Štefultov,kde skoro okamžite zbiera nádejných ľudí
U nás to pokračovalo pod novým (našim vlastným už) vedením
1 januára vznikol 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie

2009-
Založenie oddielu Banská Štiavnica
To sa stalo krátko na to,ako z Inkyho spravili dekana v Banskej Štiavnici