Družinovky sú pravidelné stretnutia družín so svojim radcom a spravidla sa konajú raz do týždňa v pevne stanový deň a čas. Ich trvanie sa môže líšiť podľa programu a prostredia, ale zväčša trvajú 1,5 – 2 hodiny.

Pokiaľ sa družinovka nekoná v lese, alebo na inom mieste, tak sa na družinovky využíva naša skautská klubovňa (J. Petroviča 352) . Keďže sa nachádza na farskom dvore a chceme sa v nej cítiť dobre a bezpečne, je po každej družinovke nutné, aby radca so svojou družinou nezabudol:

  • vrátiť všetky používané veci na pôvodné miesto
  • vhodiť odpadky do košov
  • pozametať/povysávať
  • vytiahnuť všetku elektroniku zo zásuviek (v zime radiátor, ohrievač)
  • zhasnúť svetlá
  • zamknúť klubovňu aj bráničku na dvore
  • odísť z klubovne najneskôr 5 minút pred začatím sv. omše

Časy družinoviek sa budú aktualizovať po zahájení skautského roka 2020/2021.

DružinaDružinovkaRadcaKontakt na radcu
Ovečky16:30
piatok
Ján
„Zubo“
Murín
0903 399 735
Jašteričky Silvia
„Silvika“
Šalátová
0904 518 523
Vlci Michal
„Ešus“
Hollý
0911 604 920
Lamy 16:00
utorok
Ivana
„Bivi/Štuplík“
Bédiová

0904 624 781

Pandy Klára
Harantová
 0910 508 201
Sovičky 16:00
sobota
Laura
Halvelandová
0902 566 386
Medvede 16:00
utorok
Samuel
„Dažďo“
Strhan
0944 203 055
Zálesáci Samuel
„Dažďo“
Strhan
0944 203 055
Nórski Draci Gabriel
„Gabo“
Barantal
0911 327 654
Svetlušky Michaela
„Šiška“
Bédiová
0904 288 229
Veveričky   
Škorpíci   
Čučoriedky   
Žraloci   
Slnečnice   
Panteri   
Sokoli