ODDIEL OLDSKAUTOV ISTARI

 

Oddiel tvoria skautky a skauti nad 26 rokov, ktorí si väčšinou prešli celou skautskou cestou už od vlčiackeho veku. Aktívne fungujú v rámci svojho spoločného rodinného skautovania.