SKAUTSKÝ ODDIEL LOTH-LÓRIEN

 

Najmenší z našich oddielov tvoria tri dužiny a skauti vo veku od 12 do 15 rokov.

Oddielová vodkyňa: Mária Bridová
mobil: 0918 908 461
e-mail: marika.bridova@gmail.com

DRUŽINY

Pandy
radkyňa: Viktória “Viky” Molnárová
mobil: 0903 854 979
e-mail: viktoria.viky.molnarova@gmail.com

Sovičky


radkyňa: Kristína “Kikič” Šinkorová
mobil: 0911 283 274
e-mail: kristinka.sinkorova@gmail.com

Medvede
radca: Patrik “Čipo/Hapči” Čirka
mobil: 0911 107 905
e-mail: patojazdec@gmail.com