Morseova abeceda (morzeovka) je skupina symbolov, ktorá sa používa v telegrafii. Kóduje znaky latinskej abecedy, číslice a špeciálne znaky do kombinácie krátkych a dlhých signálov (bodky a čiarky). Tie je možné prenášať na diaľku jednoduchším spôsobom, ako všetky znaky abecedy.
K prenosu morzeovky je možné použiť zvukový signál (píšťalka) či optický signál (vlajky, záznam na papier pomocou bodiek a čiarok).