Pre skautov

Orlí skaut

Orlí skaut

Medzi nášivkami odboriek, výziev a stupňov je jedna, ktorá svojou dôležitosťou predbieha všetky ostatné. Symbolizuje statočnosť, vytrvalosť a nadobudnutie ozajstných skúseností. Právo nosiť ju majú tí, ktorí vytrvali v svojom úsilí a dosiahli najvyššiu métu v skautskom programe – Orlieho skauta.

 

Dosiahnuť ho je snom všetkých začínajúcich skautov. Medzi českými skautmi je to Leví skaut, Američania zasa majú známeho Eagle Scouta (teda tiež Orlieho skauta), pre britských skautov je najvyšším cieľom odznak kráľovnej Alžbety II., v iných krajinách je to často odznak náčelníka, hlavy štátu alebo symbol, ktorý sa spája s tou či onou krajinou. Nás, slovenských skautov a roverov, na konci cesty čaká nový odznak Orlieho skauta.

 

 • Náš najvyšší skautský stupeň nie je pomenovaný po orlovi náhodou. Tento majestátny dravec je súčasťou našich legiend i kultúry, bol symbolom sily, odvahy a vznešenosti už u dávnych Slovanov.  Nuž a tak ako si naši predkovia brali orla za vzor odvahy a sily, prepožičali sme si ho aj my.
 • Na nášivke Orlieho skauta preto nájdete toto zviera v štíte, ktorý sa skladá z dvoch farieb. Zelená farba symbolizuje zem, modrá oblohu, nové obzory, výšku. Ako ste sa iste dovtípili, stať sa Orlím skautom nie je len také jednoduché.
 • Orlí skaut či Orlia skautka dostáva nášivku, ktorú nosí na pravom vrecku skautskej košele. Iné programové nášivky okrem tejto už nenosí. Keďže je to dosť náročná méta, jej prekonanie vypovedá mnoho o charaktere a pevnej vôli nositeľa.

Dokáž, že to nie je problém

Podmienky získania nášivky Orlí skaut určite nie sú nedosiahnuteľné. Práve naopak, boli vymyslené tak, aby mal každý rovnakú šancu. Netreba prehnanú silu ani množstvo špeciálnych zručností. To jediné, čoho musíš mať na cestu k Orliemu skautovi dostatok, je odhodlanie a vytrvalosť. Len tak môžeš na sebe pracovať a stať sa niekým, kto si zaslúži úctu a rešpekt ostatných skautov a skautiek, teda Orlím skautom.

K získaniu nášivky Orlí skaut potrebuješ:

 • úspešne dokončiť druhý stupeň skautského chodníka Stúpanie na vrchol
 • 4 roverské projekty
 • získať 5 hlavných odboriek: Občan, Táborník, Kultúra, Prvá pomoc a Ochrana prírody
 • získať výzvu Rytierske stužky.

Toto všetko musíš stihnúť do svojich 20. narodenín.

K splneniu Orlieho skauta sú potrebné tieto odborky a výzva

Prvá pomocTáborníkOchranca prírodyVerejný život
Prvá pomocTáborníkOchranca prírodyKultúra
Verejný život
ObčanRytierske stužky

 

4 roverské projekty

 

Súčasťou plnenia Orlieho skauta je aj zorganizovanie roverských projektov. Tento bod splníš, ak sa budeš aktívne podieľať na 4 projektoch, ktoré…

 •      Trvajú každý aspoň pol roka vrátane plánovania, realizácie a vyhodnotenia
 •      Aspoň jeden z nich budeš priamo koordinovať a v ostatných budeš aktívnym členom tímu
 •      Budú mať vytvorené vlastné logo, ktoré môže byť použité ako nášivka, logo na tričko, button

Zameranie projektov

 • Jeden eko projekt – zameraný na zlepšenie životného prostredia v tvojom okolí (napr. čistenie potoka, zlikvidovanie skládky odpadu, vysádzanie zelene, )
 • Jeden skautský projekt – zameraný na skvalitnenie činnosti tvojho oddielu, zboru,  oblasti (napr. skautský ples, etapová hra, skautské dni, oslava dňa sesterstva)
 • Jeden projekt pre verejnosť – zameraný na pomoc spoločenstvu, v ktorom ako občan žiješ a na vytváranie dobrého mena skautingu (napr. deň detí v obci, divadelné predstavenie, blší trh)
 • Jeden dobrovoľný (eko, skautský, pre verejnosť, iný)

 

Roverský projekt – ako na to?

Pri písaní a realizácii projektu ti môže pomôcť priložený dokument „Roverský projekt – ako na to?“ a Šablóna projektu, ktorú vyplníš.

 

Výstupy z projektu

Po ukončení projektu je potrebné poslať projekty, logo projektu a fotodokumentáciu (max. 4 fotky ku každému) na program@skauting.sk