2% pre skauting

Poukázaním 2 % z dane na skautskú činnosť.

Obchodné meno / Názov: Slovenský skauting, 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie
Sídlo: Jozefa Petroviča 352, 951 35 Veľké Zálužie
IČO: 36112551
Právna forma prijímateľa: občianske združenie

Podrobné info TU

Finančná podpora

Našu činnosť môžete podporiť tiež finančne v priebehu celého roka.

IBAN: SK8902000000003837062653
Banka: VUB Banka
Správa pre prijímateľa: Dar “Vaše meno”

Váš dar, akýkoľvek bude, nám tiež pomôže pokračovať v našej činnosti. Ďakujeme!

Materiálna pomoc a služby

Darovanie materiálu najmä v čase pred skautským táborom. Ak by ste mali takisto aj nejaké zariadenie, ktoré by sme mohli využiť v klubovni, určite nás kontaktujte.
Osobnou dopravou nám môžte pomôcť pri prevoze skautov na akcie mimo Veľkého Zálužia, alebo na skautský tábor.